Avis Legal

En compliment del que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa a la disposició dels Usuaris la informació general relativa a GARZON-MIRAPEIX Correduría d'assegurances, S.L.:

GARZON-MIRAPEIX Correduría d'assegurances, S.L. amb domicili social a Barcelona, C/ París, nº 38 Entl. 2ª, C.P. 08020. C.I.F. B64697816. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 40032, foli 120, fulla B357295, inscripció 1, en escriptura atorgada a Barcelona el dia 20 de Novembre de 2007. Inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs, regulat en l'article 52 de la Llei 26/2006, amb el nombre J415GC. Capacitat financera i Segur de Responsabilitat Civil concertat segons el previst en la Llei 26/2006, de 17 de Julio.

Alguns serveis prestats en la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals. Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a GARZON-MIRAPEIX són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos. GARZON-MIRAPEIX, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb la L.O. 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, si escau, avalistes de l'entitat jurídica signant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents. Aquests fitxers han quedat registrats en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal com estipula la llei vigent. GARZON-MIRAPEIX ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a GARZON-MIRAPEIX. No obstant, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Els Usuaris tenen drets reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb GARZON-MIRAPEIX.

De conformitat amb el previst en l'article 44 de la Llei 26/2006 de 17 de Julio, per a qualsevol reclamació en relació amb els serveis de Mediació d'Assegurances prestades, haurà de dirigir-se a l'Apartat de Correus número 2053, a la pàgina web “www.quejasyreclamaciones.com” o bé al nostre servei d'Atenció al Client.

Queda totalment prohibida la reproducció, distribució o enllaç des d'una altra pàgina web sense previ consentiment exprés i escrit de GARZON-MIRAPEIX.

 GARZON-MIRAPEIX es reserva en tot moment el dret de poder realitzar, sense previ avís, modificacions en el contingut de la seva pàgina web o en la configuració i presentació d'aquesta. Els continguts de la web s'actualitzen periòdicament i a causa que aquesta actualització no és immediata, li recomanem que confirmi sempre en GARZON-MIRAPEIX la vigència i exactitud d'aquests continguts.

L'Usuari es compromet a utilitzar els serveis d'aquesta web d'acord amb els termes exposats en aquest "Avís Legal" i la mera utilització dels serveis d'aquesta web implica l'acceptació d'aquest. Per això, si les condicions d'ús de de aquesta web detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, pel seu interès, li sol·licitem que no faci ús d'aquesta web, ja que qualsevol ús que faci de la mateixa o dels serveis en ella inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

L'Usuari d'aquesta pàgina web que atempti contra la imatge o reputació de GARZON-MIRAPEIX Correduría d'Assegurances, S.L., així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts de la web, serà responsable enfront de GARZON-MIRAPEIX Correduría d'Assegurances, S.L de la seva actuació.

Li informem igualment que d'acord amb l'establert en l'article 42 i concordants de la Llei 26/2006 de 17 de Julio, la Correduría presta els seus serveis de Mediació d'Assegurances de manera objectiva i independent, vetllant pels interessos dels seus clients i buscant sempre i en tot caso la cobertura que, d'acord amb els requeriments plantejats per aquests, millor s'adapta a les seves necessitats.